Regulaminy Promocji

Regulamin promocji “Komplet filtrów za 1zł”

1. Organizatorem Promocji “Komplet filtrów za 1zł" jest  Klarta Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod: 01-625), ul. Adama Mickiewicza 37 /58 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000753011; REGON 381559835; NIP 5213842501, adres e-mail: sklep@klarta.pl, numer telefonu: 22 123 55 58 . (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Akcja adresowana jest do osób fizycznych, które kupią w sklepie Klarta.pl oczyszczacz powietrza Klarta Forste 4 Gold lub Klarta Forste 4 Rose. 

3. Aby otrzymać dodatkowy komplet filtrów za 1zł należy dodać do koszyka oczyszczacz powietrza Klarta Forste 4 Gold lub Klarta Forste 4 Rose oraz jeden komplet filtrów przeznaczony do modelu Klarta Forste 4.

Promocja obejmuje filtry:  

  

4. W ramach Akcji każdy uczestnik promocji,który doda do koszyka oczyszczacz powietrza Klarta Forste 4 Gold lub Klarta Forste 4 Rose bedzie mógł dodać do zamówienia komplet filtrów z HEPA H13 EF 99.97% do oczyszczaczy Klarta Forste.

Rabat naliczy się automatycznie w koszyku po dodaniu dwóch produktów (Klarta Forste 4 Gold lub Klarta Forste 4 Rose oraz komplet filtrów) 

5. Akcja trwa w okresie od 02.03.2023 do 09.03.2023

6. Promocje w sklepie klarta.pl nie łączą się

7. Jeden Uczestnik może dodać do koszyka jeden komplet filtrów z rabatem do każdego urządzenia Klarta Forste 4 Gold lub Klarta Forste 4 Rose.

8. Uczestnik nie może wymienić rabatu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.

9. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników.

10. Administratorem danych osobowych Uczestników ( „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”) 16. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

 

 Regulamin promocji “Rabat 10% na filtry za opinię na ceneo.pl”

1. Organizatorem Promocji “Rabat 10% na filtry za opinię" jest  Klarta Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod: 01-625), ul. Adama Mickiewicza 37 /58 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000753011; REGON 381559835; NIP 5213842501, adres e-mail: sklep@klarta.pl, numer telefonu: 22 123 55 58 . (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Akcja adresowana jest do osób fizycznych, które zakupiły w sklepie internetowym Klarta.pl przynajmniej jeden z produktów z kategorii podanych w pkt.3, zamieściły jego recenzje (opisową) na stronie www.ceneo.pl, wysłały zdjęcie (print screen) napisanej opinii na e-mail sklep@klarta.pl wraz ze swoim emailem, na który ma zostać wysłany kod rabatowy.

3. Aby otrzymać kod rabatowy 10% na wybrane filtry należy zakupić produkt w sklepie www.klarta.pl z kategorii:

● Oczyszczacze powietrza

● Nawilżacze powietrza   

4. W ramach Akcji Organizator każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w niniejszym Regulaminie przekaże na e-mail, który został wysłany wraz ze screenem potwierdzającym zamieszczenie opinii kod rabatowy uprawniający do rabatu w wysokości 10% na zakup filtrów w sklepie Klarta.pl z kategorii ujętych w pkt 5. 5. Kod rabatowy 10% obowiązuje na produkty z kategorii: ● Filtry do nawilżaczy ● Filtry do oczyszczaczy 

5. Rabatowane będą opinie zgodne z zasadami.

6. Akcja trwa w okresie od 18.01.2023 do odwołania.

7. Rabat nie jest odliczany od kosztów dostawy.

8. Kod zostanie wysłany w wiadomości email.

9. Jeden Uczestnik może otrzymać jeden kod niezależnie od tego ile produktów wymienionych kupił w sklepie internetowym Klarta.pl oraz niezależnie od tego ile recenzji zamieścił na stronie ceneo.pl.

10. Uczestnik nie może wymienić kodu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.

11. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników.

12. Administratorem danych osobowych Uczestników ( „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”) 16. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).