Regulaminy Promocji

Regulamin promocji “Rabat 10% na filtry za opinię na ceneo.pl”

1. Organizatorem Promocji “Rabat 10% na filtry za opinię” jest Klarta Poland Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 01-625), ul. Adama Mickiewicza 37 /58 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000972396; REGON 521614888; NIP 5252902727, adres e-mail: sklep@klarta.pl, numer telefonu: 22 123 55 58 . (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Akcja adresowana jest do osób fizycznych, które zakupiły w sklepie internetowym Klarta.pl przynajmniej jeden z produktów z kategorii podanych w pkt.3, zamieściły jego recenzje (opisową) na stronie www.ceneo.pl, wysłały zdjęcie (print screen) napisanej opinii na e-mail sklep@klarta.pl wraz ze swoim emailem, na który ma zostać wysłany kod rabatowy.

3. Aby otrzymać kod rabatowy 10% na wybrane filtry należy zakupić produkt w sklepie www.klarta.pl z kategorii:

  • Oczyszczacze powietrza
  • Nawilżacze powietrza

4. W ramach Akcji Organizator każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w niniejszym Regulaminie przekaże na e-mail, który został wysłany wraz ze screenem potwierdzającym zamieszczenie opinii kod rabatowy uprawniający do rabatu w wysokości 10% na zakup filtrów w sklepie Klarta.pl. Kod rabatowy 10% obowiązuje na produkty z kategorii:

  • Filtry do nawilżaczy
  • Filtry do oczyszczaczy

5. Rabatowane będą opinie zgodne z zasadami.

6. Akcja trwa do 18.01.2023 

7. Rabat nie jest odliczany od kosztów dostawy.

8. Kod zostanie wysłany w wiadomości email.

9. Jeden Uczestnik może otrzymać jeden kod niezależnie od tego ile produktów wymienionych kupił w sklepie internetowym Klarta.pl oraz niezależnie od tego ile recenzji zamieścił na stronie ceneo.pl.

10. Uczestnik nie może wymienić kodu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.

11. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników.

12. Aby otrzymać link umożliwiający dodanie opinii na Ceneo.pl należy podczas składania zamówienia, zaznaczyć zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu “Zaufane Opinie”.

13. Administratorem danych osobowych Uczestników ( „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”) 16. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

Regulamin promocji “Kup nawilżacz Klarta Humea, a otrzymasz filtr za 1zł!”

1. Organizatorem Promocji “Kup nawilżacz Klarta Humea, a otrzymasz filtr za 1zł” jest Klarta Poland Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 01-625), ul. Adama Mickiewicza 37 /58 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000972396; REGON 521614888; NIP 5252902727, adres e-mail: sklep@klarta.pl, numer telefonu: 22 123 55 58 . (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Akcja adresowana jest do osób fizycznych, które zakupiły w sklepie internetowym Klarta.pl oba produkty podane w pkt. 3. Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych.

3. Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka:

  • Nawilżacz Klarta Humea WiFi
  • Filtr ewaporacyjny do nawilżacza Klarta Humea

Promocja zostanie naliczona automatycznie w koszyku, ale na nie więcej niż 1szt. nawilżacza oraz na 1szt. filtra ewaporacyjnego.

4. W przypadku dodania 2szt. nawilżacza Klarta Humea WiFi lub więcej oraz 2 szt. filtra ewaporacyjnego lub więcej, promocja nie naliczy się.

5. Promocja trwa do 31/03/2024 lub do wyczerpania zapasów.

6. W przypadku dokonania zwrotu, należy odesłać zarówno nawilżacz jak i filtr.

7. Uczestnik nie może wymienić promocji na inne produkty, nagrody rzeczowe lub pieniężne.

8. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników.

9. Administratorem danych osobowych Uczestników ( „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”). Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).