Współpraca marketingowa

Czy jesteś zainteresowany/na współpracą z nami?

Jeśli masz pytania dotyczące możliwości współpracy, prosimy o kontakt pod adresem: marketing@klarta.pl

Zapraszamy do korespondencji w zakresie takich zagadnień jak:

  • sponsoring lub działalność charytatywna,
  • partnerstwo biznesowe,
  • propozycje handlowe.

Are you interested in partnering with us?

If you have any questions regarding collaboration opportunities, please feel free to reach out to us at: marketing@klarta.pl

We welcome correspondence on topics such as:

  • Sponsorship or charitable activities,
  • Business partnerships,
  • Commercial proposals.