Smog samochodowy na ulicy i w domu - jak z nim walczyć?

Smog samochodowy na ulicy i w domu - jak z nim walczyć?

Mieszkasz przy ruchliwej ulicy? Czy wiesz, że do twojego domu nieustannie napływa powietrze zanieczyszczone spalinami samochodowymi, które według licznych badań stanowi śmiertelne zagrożenie dla ciebie i twoich bliskich.

Rosnąca liczba pojazdów poruszających się po polskich drogach nie daje nadziei na na poprawę sytuacji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powstają niebezpieczne zanieczyszczenie oraz jak się przed nimi bronić.

Skąd biorą się zanieczyszczenia komunikacyjne?

Smog uliczny to mieszanina substancji wytwarzanych na skutek nieefektywnego spalania paliw wykorzystywanych przez pojazdy silnikowe oraz pyłu pochodzącego z opon i układu hamulcowego.

To właśnie samochody są źródłem 63% tlenków azotu, 80% tlenków węgla, 10-25% pyłów zawieszonych i prawie 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego. Pojazdy wytwarzają też ołów, dioksyny oraz rakotwórczy benzen i 1,3-butadien. 

Ilość wydzielanych zanieczyszczeń uzależniona jest m.in. od rodzaju silnika, znajdującego się w pojeździe. Najgorzej pod tym względem wypadają silniki Diesel, które według Emission Analytic w 97% przekraczają normy w zakresie emisji tlenków azotu. Dopuszczenie ich do sprzedaży jest możliwe wyłącznie dlatego, że wyniki uzyskane w testach odbywających się w warunkach laboratoryjnych różnią się od tych, które samochód uzyskuje podczas jazdy po mieście. Częste hamowanie i ruszanie oraz niska prędkość jazdy w terenie zabudowanym sprawiają, że emisja szkodliwych substancji znacznie wzrasta.

Zależność pomiędzy typem silnika i wiekiem pojazdu (czyli spełnianą przez nie normą Euro) a ilością wytwarzanych zanieczyszczeń prezentują poniże wykresy:

 Oprócz rodzaju silnika ważną rolę odgrywa sposób jazdy. W Polsce wielu kierowców nie zna lub nie stosuje zasad tzw. eco-drivingu, czyli ekologicznej i ekonomicznej jazdy samochodem. Warto wiedzieć, że przestrzeganie takich reguł jak hamowanie przez redukcję biegów, wyłączanie silnika podczas postoju albo unikanie gwałtownych hamowań i przyspieszeń wpływa zarówno na zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń, jak i na ograniczenie wydatków związanych z tankowaniem.

Jak smog uliczny wpływa na zdrowie?

Naukowcy z Public Health Ontario w latach 2001-2012 prowadzili analizę stanu zdrowia 6,5 mln Kanadyjczyków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzili, że zamieszkiwanie w promieniu 50 m od ruchliwej ulicy zwiększa ryzyko demencji starczej o 7-10%. Zdaniem badaczy winę za ten stan ponoszą obecne w zanieczyszczeniach komunikacyjnych pyły i dwutlenek azotu, które zaburzają pracę bariery krew-mózg, stanowiącej ochronę dla układu nerwowego. Tlenek azotu wpływa również na zwiększenie śmiertelności, na co zwrócił uwagę Gerald Jones z Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii.

Tezę, według której kontakt ze smogiem ulicznym może skutkować nawet zgonem, potwierdzają zdarzenia, do których doszło w 1991 r. w Londynie. Utrzymujący się przez kilka dni wysoki poziom zanieczyszczeń pochodzących głównie ze spalin samochodowych doprowadził wówczas do śmierci 160 osób.

Przyczyną zaburzeń neurologicznych u osób zamieszkujących w pobliżu ruchliwych ulic może być również wysokie stężenie ołowiu. Obecność mniejszych ilości tego metalu prowadzi natomiast to zaburzenia procesu krwiotwórczego, a mówiąc ściślej do skrócenia żywotności erytrocytów i uszkodzenia ich błon komórkowych oraz zahamowania syntezy hemoglobiny.

Na kontakcie ze smogiem ulicznym cierpi również układ oddechowy. Metaanalizy dokonane przez zespół pod kierownictwem T. Nhunga udowodniły związek pomiędzy poziomem pyłu PM10 a ryzykiem hospitalizacji z powodu zapalenia płuc. Z kolei europejscy epidemiolodzy na podstawie badań przeprowadzonych na 312 000 osób stwierdzili, że istnieje zależność między zanieczyszczeniem powietrza pyłami zawieszonymi a rakiem płuc.

Jedną z grup najbardziej narażonych na negatywny wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych są dzieci. Badania prowadzone w Hiszpanii wykazały bowiem opóźnienie procesów poznawczych u uczniów szkół usytuowanych w pobliżu ruchliwych ulic. Ponadto najmłodsi ze względu na niższą odporność i sposób oddychania są bardziej podatni na choroby układu oddechowego związane ze smogiem.

Zobacz oczyszczacze powietrza Klarta »  

Zanieczyszczenia komunikacyjne stanowią szczególne zagrożenie latem, ponieważ intensywne promieniowanie słoneczne prowadzi do reakcji fotochemicznych, a w rezultacie do wytworzenia się kolejnych niebezpiecznych substancji, w tym ozonu. Pierwszymi objawami podwyższonego poziomu ozonu w powietrzu są drapanie w gardle, kaszel, spłycenie oddechu, bóle głowy i senność. W przypadku długotrwałego kontaktu z nim mogą pojawić się duszności, podrażnienie oczu i bóle w klatce piersiowej. Bardzo wysokie stężenie ozonu powoduje wzrost ciśnienia tętniczego i obrzęk płuc.

Jak oczyszczacze Klarta zwalczają zanieczyszczenia komunikacyjne?

Oferowane przez nas oczyszczacze powietrza są wyposażone w filtry, które skutecznie zwalczają niebezpieczne substancje emitowane przez pojazdy silnikowe. Jednym z najważniejszych elementów każdego urządzenia marki Klarta jest filtr HEPA, który usuwa cząsteczki nawet kilkadziesiąt razy mniejsze od ludzkiego włosa, m.in. wspomniane pyły zawieszone. Każdy nasz oczyszczacz powietrza bardzo dobrze radzi sobie także z innymi zanieczyszczeniami komunikacyjnych, takimi jak benzen i tlenki azotu, co jest zasługą znajdujących się w nich filtrów węglowych. Oprócz tego aktywny węgiel redukuje poziom ozonu, stanowiącego poważne zagrożenie w okresie letnim. 

W ofercie znajdują się oczyszczacze dostosowane do pracy w różnych miejscach. Klarta Forste 3 doskonale pasuje do sypialni, pokojów dziecięcych i innych pomieszczeń budynków mieszkalnych. Klarta Stor i Klarta Thor również mogą być wykorzystywane w prywatnych domach i mieszkaniach, lecz sprawdzą się też w obiektach użyteczności publicznej, np. przedszkolach, biurach i szpitalach, gdzie ze względu na obowiązujące przepisy wentylacyjne powinny być umieszczane oczyszczacze powietrza o bardzo wysokiej wydajności.