Jonizacja plazmowa ION Plasma Air - Nawet 75 mln jonów +/-

Jonizacja plazmowa ION Plasma Air - Nawet 75 mln jonów +/-

Klarta Forste 4 i Klarta Stor 2 - jonizacja powietrza na wyciągnięcie ręki

Ciesz się dobrym zdrowiem i samopoczuciem z oczyszczaczami powietrza Klarta. Jonizacja powietrza ION Plasma Air to aż 75 mln jonów/cm3 wspierających proces oczyszczania powietrza z nieprzyjemnych zapachów, krążących drobnoustrojów czy roztoczy.

 

Uruchamiana jednym kilknięciem na panelu sterowania lub w aplikacji mobilnej Smart Life, gwarantuje świeże, zdrowe powietrze na wyciągnięcie ręki

 

Jonizacja ION Plasma Air w pigułce

W telegraficznym skrócie – jonizacja to jedna z metod oczyszczania powietrza wykorzystująca naturalny efekt tworzenia się jonów w przyrodzie, np. w lesie lub nad wodospadem.

ION Plasma Air to technologia oparta o najskuteczniejsze rozwiązania w dziedzinie jonizacjii. Dzięki swoim dwóm elektrodom jonizator plazmowy oczyszczaczy Klarta wytwarza ładunki dodatnie oraz ujemne o dużej masie i niskim ładunku.

W ten sposób tworzy się zrównoważona liczba dodatnich jonów wodoru (kationów) i ujemnych jonów tlenu (anionów), które przy udziale mikrocząsteczek wody uwalniane są do otoczenia.

W praktyce jonizator plazmowy oczyszczaczy Klarta jest w stanie generować nawet 30 milionów kationów i aż 45 milionów anionów.

Łącząc się z wodą, jony tworzą tzw. klastry, a więc jony ciężkie o dużej trwałości. Dzięki temu są one w stanie dłużej utrzymać się w powietrzu, wprowadzając przyjemne uczucie rześkości.

Jak jonizacja powietrza ma się do oczyszczania powietrza?

Klastry jonów o przeciwnych ładunkach dążą do równowagi. Tworzą one silnie reaktywne rodniki hydroksylowe (OH), które przylegają do powierzchni zarodników, pleśni, grzybów, cząsteczek bakterii i wirusów czy innych drobnoustrojów.

Hydroksyle te zmieniają ich strukturę na poziomie molekularnym, czyli uszkadzają białka. Prowadzi to do unieczynnienia bakterii i wirusów oraz obniżenia potencjału alergizującego alergenów. Szkodliwe substancje zostają więc skutecznie zneutralizowane.

Potencjał drzemiący w jonizacji powietrza jest więc ogromny. Aby jednak skutecznie ten potencjał wykorzystać, jonizator powietrza musi być wsparty odpowiednim silnikiem, gwarantującym wystarczający przepływ powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu powietrze zostanie oczyszczone, a jony rozprowadzone do nawet najdalszych zakamarków.

Różnicę między efektywnością zwykłego jonizatora powietrza, a oczyszczacza powietrza z jonizatorem dobrze ilustruje badanie naukowców z Tajwanu.

Powyższy wykres porównuje tempo usuwania cząsteczek pyłów przy zastosowaniu jedynie jonów ujemnych (negative air ions, NAI) oraz jonów ujemnych wraz z cyrkulacją powietrza (NAI with air mixing).

Jakie substancje neutralizuje jonizator powietrza?

Przede wszystkim szkodliwe gazy i nieprzyjemne zapachy. Oprócz tego dobrze sprawdza się w destabilizacji struktury atomowej zarodników grzybów i pleśni, jak również roztoczy, bakterii i wirusów.

75 milionów jonów uwalnianych przez ION Plasma Air pomaga usuwać:

 • zarodniki grzybów i pleśni,
 • roztocza kurzu,
 • wirusy, bakterie i drobnoustroje chorobotwórcze
 • dym papierosowy
 • przykry zapach z przedmiotów i tkanin
 • elektrostatyczność bierną (powstającą przy dużej ilości sprzętów elektronicznych)

Oczyszczacze powietrza wprawiają powietrze w ruch transportując jony ciężkie na większe odległości.

Przy wymuszonej cyrkulacji powietrza jony produkowane przez generator plazmowy szybciej rozchodzą się po pomieszczeniu, docierając do różnych jego części.

Dlatego też najlepiej wybierać takie urządzenia, które mają kilkustopniowy proces filtracji powietrza – tak jak np. oczyszczacze Klarta, wyposażone w:

 • Filtr HEPA H13 EF 99,97% 
 • Filtr węglowy
 • Filtr wstępny
 • Jonizator plazmowy ION Plasma Air

Taki kompleksowy system filtracyjny zapewnia efektywną ochronę przed różnego rodzaju drobnoustrojami. 

Dla kogo przeznaczony jest oczyszczacz powietrza z jonizacją plazmową?

ION Plasma Air to rozwiązanie, które stworzyliśmy głównie z myślą o:

 • osobach zmagających się z różnego rodzaju alergiami, jak również astmą, 
 • przebywających w pomieszczeniach naszpikowanych elektroniką,
 • wszystkich, którym zależy na zdrowym, spokojnym śnie i rześkich porankach

Jonizacja powietrza – korzyści dla zdrowia

Jonizacja powietrza przyczynia się do:

 • Zmniejszenia ilości alergenów w otoczeniu i osłabienie ich potencjału alergizującego
 • Obniżenia stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu
 • Neutralizacji szkodliwych lotnych związków organicznych
 • Szybszej neutralizacji nieprzyjemnych zapachów
 • Zmniejszenia infekcyjności wirusów i bakterii, co przyczynia się do mniejszego prawdopodobieństwa zakażenia

Rodniki hydroksylowe (OH), powstające wskutek jonizacji plazmowej, są w stanie niszczyć struktury molekularne alergenów i bakterii, co potwierdzają w swoim artykule naukowcy ze Słowacji (Černecký i inni, 2015).

Jony otaczające cząsteczki zanieczyszczeń, zwiększają ich masę, przyczyniając się do opadania na podłogę. Automatycznie więc mniej znajdzie się ich w powietrzu, jak i na meblach i tkaninach. Z podłogi zaś będą łatwiejsze do usunięcia (np. za pomocą odkurzacza) Jonizacja plazmowa ION Plasma Air może więc przyczynić się do lepszego samopoczucia alergików.

Międzynarodowy zespół badaczy dowodzi również neutralizacji przez jony wielu szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO), utleniając je do postaci CO2 i H2O (Kim i inni, 2017).

Pozytywny wpływ ujemnych jonów powietrza został również potwierdzony m.in. w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach. W 2018 roku polscy naukowcy: Eugeniusz Herbut, Ewa Sosnówka-Czajka i Iwona Skoromucha przeprowadzili badanie dot. wpływu jonizacji na reprodukcję i odporność zwierząt hodowlanych (kur, krów, świń).

Z badania tego wynika m.in., iż obecność jonów ujemnych w powietrzu zmniejsza stężenia pyłów zawieszonych o 61%, amoniaku o 56%, a bakterii przenoszonych drogą powietrzną o 67%.

Z kolei badanie przeprowadzone na świnkach morskich w 2014 roku przez Wydział Wirusologii molekularnej Departamentu Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej Uniwersytetu Medycznego w Linköping (Szwecja). Badania te udowodniły pozytywny wpływ jonizacji plazmowej na zmniejszenie infekcyjności wirusa grypy i zapobieganie zakażeniu.

Czy jonizacja powietrza jest bezpieczna?

Jonizacja plazmowa ION Plasma Air jest w pełni bezpieczną, certyfikowaną technologią. W wyniku jonizacji powietrza powstają śladowe ilości ozonu. Są one jednak na tyle znikome, że nie ma obaw o przekroczenie dopuszczalnych norm poziomu ozonu w pomieszczeniach.

Ponadto jonizatory plazmowe produkują zarówno dodatnie (kationy), jak i ujemne (aniony) jony powietrza, sprzyjając równowadze jonowej w pomieszczeniu. Przekłada się to na lepsze samopoczucie oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia.

ION Plasma Air – jak zacząć korzystać?

To proste! Na panelach sterowania naszych oczyszczaczy – zarówno Klarta Stor 2, jak i Klarta Forste 4, znajdziecie ikonki z napisem „Ion”, odpowiadające za uruchomienie plazmowego jonizatora powietrza.

Oprócz tego funkcja jonizacji może być również włączona z poziomu aplikacji mobilnej Smart Life – Smart Living, dostępnej w sklepie Google Play lub AppStore.

Funkcja jonizacji może być też częścią waszych własnych reguł pracy, które ustawicie w opcjach automatyzacji oczyszczaczy Klarta.

Przykładowo: jeśli chcecie cieszyć się codziennie zdrowym, świeżym powietrzem w nocy, ustawcie regułę:

Codziennie o 22:00 -> Włącz tryb pracy Auto Sleep oraz włącz jonizację ION Plasma Air

Analogicznie jonizator powietrza można też w dowolnej chwili wyłączyć, zaznaczając to w regule pracy, klikając w aplikacji mobilnej lub na panelu sterowania urządzenia.


Źródła:
1. Černecký, J., Valentová, K., Pivarčiová, E., Božek, P. Ionization Impact on the Air Cleaning Efficiency in the Interior. MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, Volume 15, No. 4, 2015. Dostęp w wersji internetowej 11.02.2022

2. Kim, K.H., Szulejko, J., Kumar, P., Adelodun. Air ionization as a control technology for off-gas emissions of volatile organic compounds. Environmental Pollution. 225. 10.1016/j.envpol.2017.03.026. 2017. Dostęp w wersji internetowej 11.02.2022

3. Hagbom, M., Nordgren, J., Nybom, R., Hedlund, K.O., Wigzell, H., Svensson., L. Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission. Scientific reports, 2015. Dostęp w wersji internetowej 11.02.2022